script_ameba_item,http://stat.present.ameba.jp/blog/js/ib/Rn68ZbJQkQ88J0fstrZDov.js?5omL5L2c44KK44OB44On44Kz44Os44O844OI:L2ltZy9kYXRhLzE0NjhfU19MX01PQi5qcGc=:PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2xpbmsuYW1lYmEuanAvNTYyNjcvIj7vvorvvp7vvprvvp3vvoDvvbLvvp3vvozvvp/vvprvvb7vvp7vvp3vvoTnibnpm4bimao8L2E+
こんにちは(^-^*)/
今日は
怒涛の登場
職人蓮です┏◯
先程
『ゆりた』さんから
戴きました
のほほんとした
blog
いつも読ませて
頂いてます
これからも
よろしくお願いします
職人蓮